DISCLAIMER

 

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. De Zweverige Winkel spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan daarbij geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Deze pagina is niet bedoeld om diagnoses te stellen, ziekten vast te stellen of claims te doen ter genezing van ziektes. De gegeven informatie is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerde arts te raadplegen.

 

Alle informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.dezweverigewinkel.nl. De Zweverige Winkel streeft ernaar deze website permanent beschikbaar te hebben, maar aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website en de daarop gegeven informatie. De Zweverige Winkel is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het (verkeerd) gebruik van informatie of producten die door middel van deze website zijn verkregen.