Kaarsen & Sfeerlichten

"Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft"